POTWIERDZENIE

   
 POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ
 1. Podstawowe dane imprezy
Rodzaj imprezy  Symbol imprezy  Kraj  Miejscowość 
[menu-001] [text-001] [text-002] [text-003]
Początek (wyjazd) Zakończenie (powrót) Zakwaterowanie Wyżywienie
[text-004] [text-005] [menu-002] [menu-003]
 2. Dane dotyczące ubezpieczeń 
 podstawowe ubezpieczenie NNW, kosztów leczenia KL oraz ubezpieczenie bagażu w cenie imprezy
 dodatkowo płatne ubezpieczenie następstw chorób przewlekłych (koszt 1,50 € /dzień) [menu-004]
 dodatkowo płatne ubezpieczenie kosztów rezygnacji z udziału w imprezie (5% ceny) [menu-005]
 3. Dane osoby dokonującej zgłoszenia udziału w imprezie (osoba ta będzie stroną w umowie udziału w imprezie)
 Nazwisko i imię Adres zameldowania E-mail Telefon kontaktowy 
[text-006] [text-007] [email-001] [text-008]
 4. Dane osób, które będą uczestniczyć w imprezie (należy podać dane co najmniej jednego uczestnika)
 Nazwisko i imię Data urodzenia Adres zamieszkania Kod i miejscowość 
[text-009] [text-010] [text-011] [text-012]
[text-013] [text-014] [text-015] [text-016]
[text-017] [text-018] [text-019] [text-020]
[text-021] [text-022] [text-023] [text-024]
[text-025] [text-026] [text-027] [text-028]
[text-029] [text-030] [text-031] [text-032]
 5. Miejsce wyjazdu na imprezę [menu-006]

Join the discussion...

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *