Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY IMPREZY TURYSTYCZNEJ
 1. Podstawowe dane imprezy
Rodzaj imprezy  Symbol imprezy  Kraj  Miejscowość 
Początek (wyjazd) Zakończenie (powrót) Zakwaterowanie Wyżywienie
 2. Dane dotyczące ubezpieczeń 
 podstawowe ubezpieczenie NNW, kosztów leczenia KL oraz ubezpieczenie bagażu w cenie imprezy
 dodatkowo płatne ubezpieczenie następstw chorób przewlekłych (koszt 1,50 € /dzień)
 dodatkowo płatne ubezpieczenie kosztów rezygnacji z udziału w imprezie (5% ceny)
3. Dane osoby dokonującej zgłoszenia udziału w imprezie (osoba ta będzie stroną w umowie udziału w imprezie)
 Nazwisko i imię Adres zameldowania E-mail Telefon kontaktowy

4. Dane osób, które będą uczestniczyć w imprezie (należy podać dane co najmniej jednego uczestnika, a w niewykorzystanych polach wpisać x)
 Nazwisko i imię Data urodz. Adres zamieszkania Kod i miejscowość  Nr dowodu/paszportu 
 5. Miejsce wyjazdu na imprezę (proszę wybrać najbardziej dogodne miejsce wyjazdu z listy obok)
 6. Dodatkowe informacje dla organizatora